antilambdes

Trobareu escrits entre antilambdes (< >) els fragmens afegits que no apareixien en els facsímils. En cada cas hi ha una nota que indica l’autoria de la transcripció que afig el fragment. Per exemple:

[…] car yo us promet de servir-vos un any complit en la vostra devota <casa>15 del Puig de França e donar-hi C marchs d’argent.


14 Afegit per Hauf.

15 Afegit per Hauf.

16 Afegit per Hauf.

accents diacrítics

Seguint la normativa ortogràfica del 2017 (iec) i 2018 (avl) definitivament vigent (en lloc de l’anterior norma) a partir del 2021, hem eliminat els accents diacrítics que ja no són vigents. Per a evitar confusions, amb un missatge emergent hem indicat el valor gramatica d’eixes paraules.

Per exemple, passant el ratolí per damunt de la paraula fora, quan és el cas, el missatge indica que es tracta del «condicional del verb ‘ser’».

participi del verb metre

En esta edició hem marcat amb un missatge emergent la forma mes corresponent al participi masculí singular del verb metre.

En diverses edicions s’ha utilitzat un accent diacrític (no previst per l’ortografia normativa) per a marcar esta forma verbal. A més, eixes edicions hi posaven un accent obert (è), obertura que representava una petita incongruència respecte a l’estat de la llengua en la València del segle xv, ja que este accent era tancat (é).


Article relacionat:

  • Abelard Saragossà Alba (2014): «Els valencians ¿com hauríem d’accentuar les es (sorprés o sorprès)?»